Osnovna djelatnost preduzeća “J.K.U.P. Čistoća” je sakupljanje, odvoz i odlaganje svih vrsta gradskog otpada, održavanje higijene javnih površina za čist grad Bugojno. Sistem upravljanja otpadom omogućava efikasno odvijanje svih aktivnosti vezanih za savremeni tretman otpada.

Pored sakupljanja, upravljanje otpadom obuhvata:

  • Smanjenje količine otpada
  • Neutralisanje opasnih karakteristika
  • Transport i propisno odlaganje svih vrsta otpada
  • Razvrstavanje i pripreme za reciklažu

Usluge obuhvataju odvoz:

  • Smeća
  • Metalni otpad
  • Kontejnera
  • Ostali otpad
  • PET ambalaža
  • Stari papir