Broj telefona : 030 256-856

Fax : 030/270-031

E-Mail : mail@cistocabugojno.ba

E-Mail : cistoca.doo@bih.net.ba

 

JIB: 4236355420009

PDV broj:  236355420009

Žiro računi: 

Unicredit Bugojno: 3389002210671235

Privredna banka Bugojno: 1011300000872294

BBI banka Bugojno: 1410600001920687