PET je oznaka za polietilentereftalat koji se koristi za proizvodnju plastične ambalaže za razne napitke. To je poliester sa bitno poboljšanim osobinama. Proizvodi se iz nafte i zemnog gasa.

ZAŠTO JE BITNA RECIKLAŽA PET-boca?

Najbitniji razlog reciklaže PET proizvoda jeste njihova veoma spora razgradnja u prirodi. Svakoj boci koja se baci u prirodi potrebno je nevjervoatnih 400 do  500 godina da se rastvori, što je za prirodu veoma dug i štetan period.

ŠTA SE DOBIVA RECIKLAŽOM PET-boca?

Najčešće se iz starih PET boca proizvode nove boce koje se koriste ponovo u različite svrhe. Također se proizvode različite stvari poput uredskih materijala od plastike, jakne od polyestera i mnoge druge stvari.

NA KOJI NAČIN SE RECIKLIRA PET ?

PET reciklaža prolazi različite faze recikliranja. Nakon sakupljanja i dovoza boca na reciklažu, svaka od njih se razdvoji po bojama i dobro sapere. Nakon ovog postupka PET boce se dalje prerađuju i rastvaraju i sitne komade i ponovo prolaze proces pranja gdje se odvaja posljedni komadi etikata sa boca. Sljedeći korak je mješanje sa 50 % Natriumhydroxidom, gdje se u peži zagrijavaju na temperaturi od 197 do 207 stepeni. Nakon toga se ponovo sapiru sa čistom vodom gdje sitni komadi dobivaju kvalitet i čistoću kako bi se dalje mogli prerađivati u nove boce.

Ovakvim procesom, svaka reciklirana boca je čista, kvalitetna i sigurna za novu upotrebu.