Odpad tipa metalne ambalaže zahtjeva odlaganje u namjenske i označene kontejnere. Ovi  kontejneri nisu namjenjenji za  odlaganje: limenke u kojima se čuvao opasan i štetan  otpad, limenke koje sadrže ostatke hemijskih spojeva, kao što su boje, lakovi, ulja i druge agresivne supstance koje su štetne za životnu sredinu. Pravilnom reciklažom metalnog otpada  ostvaraju značajne uštede na energiji, koja je potrebna za proizvodnju metalnih proizvoda. Izrada limenki i konzervi zahtijeva do dvadeset puta veći utrošak energije od proizvodnje staklene ambalaže. Metalni otpad se izrazito efikasno reciklira gdje se posebno izdvaja aluminjski odpad koji se lahko reciklira.

Ovaj odpad se recilklažom može stalno iz nova upotrebljavati i proizvoditi, zato je reciklaža i pravilno odlaganje ovog odpada izuzetno važna. Reciklažom odpada umanjuje se potrošnja energije a samim tim štede  i priodni resursi zemlje.