J.K.U.P ČISTOĆA BUGOJNO

Za zdravu sredinu i čistu površinu

Osnovna djelatnost preduzeća “J.K.U.P. Čistoća” je sakupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog odpada, održavanje higijene javnih površina za čist grad Bugojno. Sistem upravljanja otpadom omogućava efikasno odvijanje svih aktivnosti vezanih za savremeni tretman otpada.

Pored sakupljanja, upravljanje otpadom obuhvata:

  • Smanjenje količine otpada
  • Neutralisanje opasnih karakteristika 
  • Transport i propisno odlaganje svih vrsta otpada 
  • Razvrstavanje i pripreme za reciklažu