Obavještavamo sve građane općine Bugojno, da će u skladu sa Odlukom o komunalnom redu općine Bugojno, JKUP “Čistoća” d.o.o. u periodu od 20.04.2020.god. (ponedjeljak) do 25.04.2020.god.(subota) prikupljati i odvoziti krupni otpad (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično) prema sedmičnom planu sakupljanja i odvoza smeća.

Molimo građane da krupni otpad iznesu na vrijeme kako bi se izbjegle nepotrebne reklamacije i nesporazumi.

JKUP Čistoća d.o.o. Bugojno