Jesenje uređenje grada

Počela je jesenja akcija čišćenja i uređenja grada. Sugrađani će do 10. novembra moći na određena mjesta da lože sav otpad koji imaju, izuzev građevinskog. Grad ovu akciju provodi u saradnji sa građanima, školama, ustanovama i udruženjima, te uz…

Proljetnje uređenje grada iznesite krupni otpad

Počela je jesenja akcija čišćenja i uređenja grada. Sugrađani će do 10. novembra moći na određena mjesta da lože sav otpad koji imaju, izuzev građevinskog. Grad ovu akciju provodi u saradnji sa građanima, školama, ustanovama i udruženjima, te uz…

Izvršena popravka klupa u parku

Počela je jesenja akcija čišćenja i uređenja grada. Sugrađani će do 10. novembra moći na određena mjesta da lože sav otpad koji imaju, izuzev građevinskog. Grad ovu akciju provodi u saradnji sa građanima, školama, ustanovama i udruženjima, te uz…